Penubuhan Syarikat Sdn Bhd

Perkhidmatan Syarikat

Pakej Penubuhan Syarikat Sdn Bhd

Anda berhasrat untuk menubuhkan syarikat SDN BHD? Team kami yang berpengalaman pasti dapat membantu anda dengan mendaftar dan menubuh syarikat baru dengan nama syarikat yang diingini. Proses penubuhan syarikat kami akan dipermudahkan untuk memastikan pengalaman anda yang lancar dan berjaya.
Kelebihan

Kelebihan Syarikat Sdn Bhd

Perniagaan yang sedang berkembang maju disarankan untuk mendaftar Syarikat Sdn Bhd oleh kerana banyak kelebihannya

Perlindungan Liabiliti Terhad

Salah satu kelebihan utama penubuhan syarikat SDN BHD adalah perlindungan liabiliti terhad kepada pemegang saham. Ini bermakna liabiliti pemegang saham terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan dalam syarikat, melindungi aset peribadi mereka dari sebarang tuntutan hutang atau liabiliti syarikat.

Kredibiliti dan Imej Profesional

Syarikat SDN BHD sering dilihat sebagai lebih kredibel dan profesional berbanding perniagaan perseorangan atau perkongsian. Ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, pemasok, dan pemberi pinjaman, yang penting untuk pertumbuhan dan pengembangan perniagaan.

Kemudahan Pemindahan Saham

Saham dalam syarikat SDN BHD boleh dipindahmilik dengan lebih mudah berbanding kepentingan dalam perniagaan perseorangan atau perkongsian. Ini memudahkan perubahan struktur pemilikan dan menarik pelaburan.

Kemudahan Mendapatkan Pembiayaan

Syarikat SDN BHD sering mempunyai akses yang lebih baik kepada pembiayaan bank dan pelaburan modal berbanding bentuk perniagaan lain. Ini kerana mereka boleh menawarkan saham sebagai jaminan dan mempunyai struktur korporat yang lebih formal.

Ketahanan Perniagaan

Syarikat SDN BHD mempunyai identiti perundangan yang berasingan dari pemiliknya, yang bermakna ia boleh terus beroperasi walaupun berlaku perubahan pemilikan atau kematian pemegang saham.

Kemudahan Perancangan Cukai

Syarikat SDN BHD boleh menikmati fleksibiliti dalam perancangan cukai dan mungkin memanfaatkan insentif cukai yang tersedia untuk syarikat. Ini boleh membantu mengurangkan beban cukai keseluruhan syarikat.

Open chat
Hi
Anda ada pertanyaan mengenai Perakaunan/Percukaian? Click sini