Servis Perakaunan

Perakaunan

Perkhidmatan Perakaunan Secara Outsource

Kami menyediakan servis perakaunan berkomputer dengan kakitangan kami yang terlatih. Antara servis yang kami sediakan di bawah perakaunan adalah seperti

Untuk perkhidmatan di atas, ia memerlukan anda mengeluarkan belanja sebanyak RM2500-3000/bulan atau sebanyak RM36,000/tahun jika anda hire internal akauntan.

Manakala, jika anda outsource servis perakaunan dengan kami, anda hanya perlu keluarkan belanja sebanyak RMXXX iaitu lebih kurang RM600-800/bulan atau RM9,600/tahun. Ini akan menjimatkan duit anda sebanyak lebih dari RM26,400 setahun.

Sistem yang kami gunakan akan memudahkan urusan pemilik syarikat memantau prestasi syarikat 24 jam sehari atau 7 hari seminggu di mana-mana sahaja.

Kelebihan Servis Perakaunan TAZC

Antara kelebihan-kelebihan mendapatkan servis perakaunan daripada kami

Kos serendah RMXXX/bulan dan penjimatan sebanyak RM26,400 setahun

Membantu Pemilik Perniagaan atau Syarikat Dalam Merancang Cukai Pada Peringkat Awal (Individu atau Syarikat)

Mengurangkan Kos Pengurusan dan Pentadbiran

Memudahkan Pekara dan Urusan Berkaitan Dengan Audit dan Juga Cukai

Penyata Kewangan Disediakan Mengikuti Polisi dan Amalan Perakaunan diguna Pakai Di Malaysia

Mempertingkatkan Kawalan dan Pengurusan Kewangan

Melalui kaedah & perkhidmatan yang kami tawarkan ianya akan merupakan satu cara penjimatan kos yang efektif berkesan. Setiap entiti perniagaan seperti Enterprise atau Syarikat Sdn. Bhd. tidak lagi risau dan runsing didalam urusan penyediaan Penyata Kewangan yang lengkap dan teratur. Dengan kos bulanan yang minima sebanyak RM600-800, sesebuah Syarikat atau Perniagaan dapat menjimatkan kos dengan ketara disamping dapat mengawal aktiviti kewangan dan pengurusan dengan lebih cekap dan berkesan.

Tanggungjawab Perniagaan Atau Syarikat

Tanggungjawab Kami

Terma dan Syarat akan dinyatakan didalam perjanjian bersama (Letter of Engagement)
PROMOSI

PROMOSI AKAUN & TAX BAGI TAHUN 2017 KE BAWAH

Open chat
Hi
Anda ada pertanyaan mengenai Perakaunan/Percukaian? Click sini