Konsultasi Perangkaan Kewangan

Kewangan

Konsultansi Perangkaan Kewangan

Menjalankan perniagaan sudah tentu bukan tugas yang mudah. Anda telah berusaha untuk memastikan perniagaan anda berjaya dan sekarang anda sedang memikirkan langkah seterusnya. Kita semua tahu bahawa amat penting untuk mendapatkan khidmat penasihat yang dipercayai bagi membantu di sepanjang jalan. Tengku Azrul & Co bersedia membimbing anda pada setiap peringkat proses di mana kami membantu anda menghasilkan satu perangkaan kewangan yang komprehensif.

Analisis Kewangan

Konsultansi perangkaan kewangan melibatkan analisis terperinci terhadap laporan kewangan syarikat, termasuk penyata pendapatan, imbangan, dan aliran tunai. Ini membantu dalam mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kewangan syarikat serta peluang untuk peningkatan.

Perancangan Bajet

Bantuan dalam merancang dan menyusun bajet yang realistik dan berkesan, memastikan syarikat mengalokasikan sumber kewangannya dengan cekap untuk mencapai matlamat perniagaan.

Ramalan Kewangan

Pembangunan model ramalan kewangan untuk membantu syarikat membuat keputusan yang tepat berdasarkan perkiraan pendapatan masa depan, perbelanjaan, dan keperluan modal.

Penilaian Perniagaan

Penyediaan penilaian perniagaan untuk menentukan nilai pasaran syarikat, yang penting untuk urusan seperti pengambilalihan, penggabungan, atau penjualan perniagaan.

Pengurusan Risiko Kewangan

Nasihat mengenai strategi pengurusan risiko kewangan untuk melindungi syarikat daripada ketidakstabilan pasaran, risiko mata wang, dan risiko kredit.

Kepatuhan dan Audit

Bantuan dalam memastikan syarikat mematuhi semua peraturan kewangan dan cukai yang relevan, serta menyediakan sokongan semasa audit kewangan.

Open chat
Hi
Anda ada pertanyaan mengenai Perakaunan/Percukaian? Click sini