Penyediaan Rancangan Perniagaan

Dokumentasi

Rancangan Perniagaan

Kami menyediakan perkhidmatan Rancangan Perniagaan (RP) yang komprehensif. RP merupakan dokumen terperinci mengenai aspek-aspek kunci dalam perniagaan, termasuk pelan awal, keperluan modal, strategi pemasaran, jualan, dan projek yang membawa keuntungan. Dokumen ini tidak hanya merekod maklumat penting tentang syarikat dan perniagaan, tetapi juga penting untuk mendapatkan pembiayaan daripada institusi kewangan.

Antara Kegunaan Rancangan Perniagaan

Membolehkan usahawan membuat penilaian terhadap perniagaan yang bakal atau sedang dijalankan dari pelbagai sudut teknikal dan kewangan

Membuat kajian pasaran serta menilai sama ada perniagaan mempunyai prospek atau potensi untuk maju atau sebaliknya

Meyakinkan institusi kewangan atau pihak yang mampu memberikan pinjaman perniagaan menerusi dokumentasi yang lengkap

Menjadi blue print atau panduan selepas operasi perniagaan dilancarkan

kandungan

Kandungan Dalam Rancangan Perniagaan

Contoh Isi kandungan yang penting dan perlu ada dalam sebuah rancangan perniagaan adalah seperti berikut:
Open chat
Hi
Anda ada pertanyaan mengenai Perakaunan/Percukaian? Click sini