Phone: +603-4821-4961

PERCUKAIAN – SST, INDIVIDU & KORPORAT

1. Khidmat Cukai Jualan Dan Perkhidmatan (SST)

 1. E-Pemfailan bagi SST
 2. Pendaftaran SST [Wajib / Sukarela]
 3. Pemfailan SST dan Penilaian Semula

2. Kiraan Cukai Individu Dan Korporat

Kami menyediakan perkhidmatan seperti pematuhan, nasihat cukai dan perancangan cukai bagi syarikat-syarikat, badan-badan berdaftar, perkongsian, usaha sama dan individu yang meliputi:

 • Korporat, pemilikan tunggal dan perkongsian cukai pendapatan
 • Cukai pendapatan pekerja

Memandangkan perubahan dalam kerumitan undang-undang cukai, perkhidmatan cukai kami akan membantu pelanggan korporat dan individu untuk mengurangkan liabiliti cukai dan memaksimumkan manfaat cukai dan bantuan, juga:

 • Menyediakan pulangan cukai tahunan
 • Menyediakan pengiraan cukai
 • Menasihati dalam liabiliti cukai
 • Perancangan cukai untuk syarikat-syarikat
 • Kajian dan analisis buku-buku & rekod pembayar cukai
 • Mengenal pasti kelemahan yang boleh menarik perhatian LHDN
 • Menyediakan rekod dan dokumentasi untuk mematuhi undang-undang cukai dan keperluan untuk mengurangkan kesan audit
 • Menjawab pertanyaan audit LHDN dan merangka pengiraan bagi memastikan kepentingan pembayar cukai dilindungi

1. Khidmat Cukai Jualan Dan Servis (SST)

 1. E-Pemfailan bagi SST
 2. Pendaftaran SST [Wajib / Sukarela]
 3. Pemfailan SST dan Penilaian Semula

2. Kiraan Cukai Individu Dan Korporat

Kami menyediakan perkhidmatan seperti pematuhan, nasihat cukai dan perancangan cukai bagi syarikat-syarikat, badan-badan berdaftar, perkongsian, usaha sama dan individu yang meliputi:

 • Korporat, pemilikan tunggal dan perkongsian cukai pendapatan
 • Cukai pendapatan pekerja

Memandangkan perubahan dalam kerumitan undang-undang cukai, perkhidmatan cukai kami akan membantu pelanggan korporat dan individu untuk mengurangkan liabiliti cukai dan memaksimumkan manfaat cukai dan bantuan, juga:

 • Menyediakan pulangan cukai tahunan
 • Menyediakan pengiraan cukai
 • Menasihati dalam liabiliti cukai
 • Perancangan cukai untuk syarikat-syarikat
 • Kajian dan analisis buku-buku & rekod pembayar cukai
 • Mengenal pasti kelemahan yang boleh menarik perhatian LHDN
 • Menyediakan rekod dan dokumentasi untuk mematuhi undang-undang cukai dan keperluan untuk mengurangkan kesan audit
 • Menjawab pertanyaan audit LHDN dan merangka pengiraan bagi memastikan kepentingan pembayar cukai dilindungi

Ingin Hubungi Kami

Ingin bercakap dengan salah seorang perunding perakaunan kami melalui telefon? Sila isi maklumat anda dan kami akan hubungi anda dengan segera. Anda juga boleh call atau email kami juga di +60328570004 / +60183845149 |  admin@tazc.com.my

Saya berminat untuk berbincang tentang: