Phone: +603-4821-4961

Servis Penyediaan Rancangan Perniagaan

Servis Penyediaan Rancangan Perniagaan

Kami menawarkan khidmat menyediakan Rancangan Perniagaan (Rancangan Perniagaan / Business Plan). Rancangan Perniagaan atau RP ialah dokumen yang menerangkan secara terperinci berkenaan dengan selok belok sesebuah perniagaan termasuk pelan awal, keperluan modal, rancangan pemasaran, jualan dan unjuran keuntungan. Selain daripada merekodkan informasi penting yang berkaitan dengan sesebuah syarikat dan perniagaan, rancangan perniagaan juga penting dalam usaha untuk mendapatkan pinjaman daripada institusi institusi kewangan.

Antara kegunaan rancangan perniagaan:

 • Membolehkan usahawan membuat penilaian terhadap perniagaan yang bakal atau sedang dijalankan dari pelbagai sudut teknikal dan kewangan
 • Menjadi blue print atau panduan selepas operasi perniagaan dilancarkan
 • Membuat kajian pasaran serta menilai sama ada perniagaan mempunyai prospek atau potensi untuk maju atau sebaliknya
 • Meyakinkan institusi kewangan atau pihak yang mampu memberikan pinjaman perniagaan menerusi dokumentasi yang lengkap

Kandungan Dalam Rancangan Perniagaan.

Contoh Isi kandungan yang penting dan perlu ada dalam sebuah rancangan perniagaan adalah seperti berikut:
 • Jadual kandungan 
 • Ringkasan Eksekutif/Sinopsis 
 • Pengenalan 
 • Tujuan Penyediaan RP 
 • Latar Belakang Perniagaan/Syarikat 
 • Latar Belakang Pemilik/Pemegang Saham
 • Maklumat Pengurusan dan juga Organisasi
 • Rancangan & Strategi Pemasaran
 • Rancangan Pengeluaran/Operasi
 • Rancangan Kewangan

Servis Penyediaan Rancangan Perniagaan

Kami menawarkan khidmat menyediakan Rancangan Perniagaan (Rancangan Perniagaan / Business Plan). Rancangan Perniagaan atau RP ialah dokumen yang menerangkan secara terperinci berkenaan dengan selok belok sesebuah perniagaan termasuk pelan awal, keperluan modal, rancangan pemasaran, jualan dan unjuran keuntungan. Selain daripada merekodkan informasi penting yang berkaitan dengan sesebuah syarikat dan perniagaan, rancangan perniagaan juga penting dalam usaha untuk mendapatkan pinjaman daripada institusi institusi kewangan.

Antara kegunaan rancangan perniagaan:

 • Membolehkan usahawan membuat penilaian terhadap perniagaan yang bakal atau sedang dijalankan dari pelbagai sudut teknikal dan kewangan
 • Menjadi blue print atau panduan selepas operasi perniagaan dilancarkan
 • Membuat kajian pasaran serta menilai sama ada perniagaan mempunyai prospek atau potensi untuk maju atau sebaliknya
 • Meyakinkan institusi kewangan atau pihak yang mampu memberikan pinjaman perniagaan menerusi dokumentasi yang lengkap

Kandungan Dalam Rancangan Perniagaan.

Contoh Isi kandungan yang penting dan perlu ada dalam sebuah rancangan perniagaan adalah seperti berikut:
 • Jadual kandungan 
 • Ringkasan Eksekutif/Sinopsis 
 • Pengenalan 
 • Tujuan Penyediaan RP 
 • Latar Belakang Perniagaan/Syarikat 
 • Latar Belakang Pemilik/Pemegang Saham
 • Maklumat Pengurusan dan juga Organisasi
 • Rancangan & Strategi Pemasaran
 • Rancangan Pengeluaran/Operasi
 • Rancangan Kewangan

Ingin Hubungi Kami

Ingin bercakap dengan salah seorang perunding perakaunan kami melalui telefon? Sila isi maklumat anda dan kami akan hubungi anda dengan segera. Anda juga boleh call atau email kami juga di +60328570004 / +60183845149 |  admin@tazc.com.my

Saya berminat untuk berbincang tentang: