Servis Percukaian

SST, Individu & Korporat

Khidmat Cukai Jualan Dan Perkhidmatan (SST)

Kami menyediakan servis percukaian menyeluruh untuk memastikan kepatuhan perniagaan anda terhadap peraturan SST. Kami menawarkan bimbingan dan sokongan profesional dalam pemahaman dan pelaksanaan SST, termasuk pengiraan cukai, penyerahan dokumen, dan pengurusan risiko.

E-Pemfailan bagi SST

E-Pemfailan kami untuk SST memudahkan proses penyerahan cukai jualan dan perkhidmatan, memastikan ketepatan dan kecepatan dalam pematuhan cukai. Sistem ini direka untuk mengurangkan beban dan meningkatkan kecekapan operasi perniagaan anda.

Pendaftaran SST

Kami menyediakan perkhidmatan pendaftaran SST yang lancar, sama ada wajib atau sukarela, berdasarkan kriteria dan keperluan perniagaan anda. Proses pendaftaran kami memastikan bahawa perniagaan anda mematuhi peraturan SST dari awal, mengelakkan sebarang komplikasi atau denda di masa hadapan.

Pemfailan SST dan Penilaian Semula

Perkhidmatan kami dalam pemfailan SST dan penilaian semula bertujuan untuk memastikan kepatuhan berterusan dan ketepatan pengisytiharan cukai anda. Kami menyediakan analisis untuk memastikan bahawa semua kewajipan cukai dipenuhi.

servis Percukaian

Kiraan Cukai Individu Dan Korporat

Kami menyediakan perkhidmatan seperti pematuhan, nasihat cukai dan perancangan cukai bagi syarikat-syarikat, badan-badan berdaftar, perkongsian, usaha sama dan individu yang meliputi:

Korporat, Pemilikan Tunggal Dan Perkongsian Cukai Pendapatan

Kami menawarkan perkhidmatan pengiraan dan pematuhan cukai pendapatan untuk syarikat korporat, pemilikan tunggal, dan perkongsian. Perkhidmatan kami termasuk penyediaan dan penyerahan borang cukai, pengoptimuman beban cukai melalui perancangan cukai yang strategik, dan bantuan dalam audit cukai. Kami memastikan bahawa perniagaan anda mematuhi peraturan cukai sambil mengoptimumkan faedah cukai.

Cukai Pendapatan Pekerja

Kami menyediakan perkhidmatan pengurusan cukai pendapatan pekerja yang komprehensif, termasuk pengiraan potongan cukai bulanan (PCB), penyediaan dan penyerahan borang EA/E, dan nasihat mengenai manfaat pekerja yang boleh dicukai. Kami membantu majikan memastikan pematuhan penuh terhadap perundangan cukai pendapatan sambil memberi perhatian kepada kesejahteraan kewangan pekerja.

Memandangkan perubahan dalam kerumitan undang-undang cukai, perkhidmatan cukai kami akan membantu pelanggan korporat dan individu untuk mengurangkan liabiliti cukai dan memaksimumkan manfaat cukai dan bantuan, juga:
Open chat
Hi
Anda ada pertanyaan mengenai Perakaunan/Percukaian? Click sini