Phone: +603-4821-4961

PERKHIDMATAN KAMI

1. Perkhidmatan Perakaunan Secara Outsource

Kami menyediakan perkhidmatan perakaunan berkomputer dengan kakitangan kami yang terlatih. Dalam menyediakan perkhidmatan perakaunan, kami juga menyediakan Penyata Kewangan seperti berikut:

 1. Kunci Kira – kira (Balance Sheet)
 2. Penyata Untung Rugi (Income Statement)
 3. Lejar Am (General Ledger)
 4. Jurnal Am (General Journal)
 5. Penyata Penyesuaian Bank (Bank Reconciliation)
 6. Penyata Harta dan Susutnilai (Fixed Asset Schedule)

2. Khidmat Cukai Jualan Dan Servis (SST)

 1. E-Pemfailan bagi SST
 2. Pendaftaran SST [Wajib / Sukarela]
 3. Pemfailan SST dan Penilaian Semula

3. Kiraan Cukai Individu Dan Korporat

Pening kepala untuk menguruskan cukai anda? Serahkan kepada kami. Kami menyediakan perkhidmatan pengiraan cukai bagi individu serta cukai korporat.

4. PENUBUHAN SYARIKAT SDN BHD

Anda ingin menubuhankan syarikat SDN BHD? Team kami yang berpengalaman pasti dapat membantu anda dengan mendaftar dan menubuh syarikat baru dengan nama syarikat yang diingini.

PAKEJ PENUBUHAN SYARIKAT SDN BHD KAMI ADALAH SEPERTI BERIKUT:

 • 3 Set Carian Nama Syarikat di SSM
 • Draft Dokumen Penubuhan
 • Resolusi Bank
 • 2 Set Pengesahan Dokumen Oleh Setiausaha Syarikat
 • 3 Set Dokumen Lengkap Syarikat
 • 1 Set Sijil Saham Syarikat
 • Sijil Penubuhan syarikat
 • Company Super Form ( Section 14 )
 • 3 Set Penyediaan & Penggunaan Surat CTC
 • 1 Set Buku Daftar, minit & sijil saham beserta kemaskini

5. Servis Penyediaan Rancangan Perniagaan

Kami menawarkan khidmat menyediakan Kertas Kerja Rancangan Perniagaan (Rancangan Perniagaan / Business Plan) bagi permohonan pembiayaan atau pinjaman perniagaan ke institusi kewangan kerajaan seperti MARA, PUNB, SME Bank dan pelbagai bank komersial lain.

6. Penyediaan Kertas Kerja Untuk Tujuan Pembiayaan

Kami menawarkan khidmat menyediakan Kertas Kerja (Rancangan Perniagaan / Business Plan) bagi permohonan pembiayaan atau pinjaman perniagaan ke institusi kewangan kerajaan seperti MARA, PUNB, SME Bank dan pelbagai bank komersial lain.

7. Konsultansi Perangkaan Kewangan

Menjalankan perniagaan sudah tentu bukan tugas yang mudah. Anda telah berusaha untuk memastikan perniagaan anda berjaya dan sekarang anda sedang memikirkan langkah seterusnya. Kita semua tahu bahawa amat penting untuk mendapatkan khidmat penasihat yang dipercayai bagi membantu di sepanjang jalan. Qu Management Resources bersedia membimbing anda pada setiap peringkat proses di mana kami membantu anda menghasilkan satu perangkaan kewangan yang komprehensif. 

1. Perkhidmatan Perakaunan Secara Outsource

Kami menyediakan perkhidmatan perakaunan berkomputer dengan kakitangan kami yang terlatih. Dalam menyediakan perkhidmatan perakaunan, kami juga menyediakan Penyata Kewangan seperti berikut:

 1. Kunci Kira – kira (Balance Sheet)
 2. Penyata Untung Rugi (Income Statement)
 3. Lejar Am (General Ledger)
 4. Jurnal Am (General Journal)
 5. Penyata Penyesuaian Bank (Bank Reconciliation)
 6. Penyata Harta dan Susutnilai (Fixed Asset Schedule)

2. Khidmat Cukai Jualan Dan Servis (SST)

 1. E-Pemfailan bagi SST
 2. Pendaftaran SST [Wajib / Sukarela]
 3. Pemfailan SST dan Penilaian Semula

3. Kiraan Cukai Individu Dan Korporat

Pening kepala untuk menguruskan cukai anda? Serahkan kepada kami. Kami menyediakan perkhidmatan pengiraan cukai bagi individu serta cukai korporat.

4. PENUBUHAN SYARIKAT SDN BHD

Anda ingin menubuhankan syarikat SDN BHD? Team kami yang berpengalaman pasti dapat membantu anda dengan mendaftar dan menubuh syarikat baru dengan nama syarikat yang diingini.

PAKEJ PENUBUHAN SYARIKAT SDN BHD KAMI ADALAH SEPERTI BERIKUT:

 • 3 Set Carian Nama Syarikat di SSM
 • Draft Dokumen Penubuhan
 • Resolusi Bank
 • 2 Set Pengesahan Dokumen Oleh Setiausaha Syarikat
 • 3 Set Dokumen Lengkap Syarikat
 • 1 Set Sijil Saham Syarikat
 • Sijil Penubuhan syarikat
 • Company Super Form ( Section 14 )
 • 3 Set Penyediaan & Penggunaan Surat CTC
 • 1 Set Buku Daftar, minit & sijil saham beserta kemaskini

5. Servis Penyediaan Rancangan Perniagaan

Kami menawarkan khidmat menyediakan Kertas Kerja Rancangan Perniagaan (Rancangan Perniagaan / Business Plan) bagi permohonan pembiayaan atau pinjaman perniagaan ke institusi kewangan kerajaan seperti MARA, PUNB, SME Bank dan pelbagai bank komersial lain.

6. Penyediaan Kertas Kerja Untuk Tujuan Pembiayaan

Kami menawarkan khidmat menyediakan Kertas Kerja (Rancangan Perniagaan / Business Plan) bagi permohonan pembiayaan atau pinjaman perniagaan ke institusi kewangan kerajaan seperti MARA, PUNB, SME Bank dan pelbagai bank komersial lain.

7. Konsultansi Perangkaan Kewangan

Menjalankan perniagaan sudah tentu bukan tugas yang mudah. Anda telah berusaha untuk memastikan perniagaan anda berjaya dan sekarang anda sedang memikirkan langkah seterusnya. Kita semua tahu bahawa amat penting untuk mendapatkan khidmat penasihat yang dipercayai bagi membantu di sepanjang jalan. Qu Management Resources bersedia membimbing anda pada setiap peringkat proses di mana kami membantu anda menghasilkan satu perangkaan kewangan yang komprehensif.